Valg på VT 07/22

57.0 – Prøvevalg https://www.opavote.com/en/code/6201932401082368

Sammen-styret

57.1.1 – Valg av styreleder https://www.opavote.com/en/code/5654570914021376
57.1.2 – Valg av styremedlemmer https://www.opavote.com/en/code/6399282474123264
57.1.3 – Valg av varamedlemmer https://www.opavote.com/en/code/6114100403765248

Kulturstyret

57.2.1 – Valg av nestleder i Kulturstyret https://www.opavote.com/en/code/4617277054910464
57.2.2 – Valg av styremedlemmer i Kulturstyret (2år) https://www.opavote.com/en/code/6544517648875520
57.2.3 – Valg av styremedlemmer i Kulturstyret (1år) https://www.opavote.com/en/code/5495334397542400
57.2.4 – Valg av varamedlemmer i Kulturstyret https://www.opavote.com/en/code/6395575380475904

Velferdstinget Vest

57.3.1 – Valg av møteledelse https://www.opavote.com/en/code/6615177293201408
57.3.2 – Valg av kontrollkomite https://www.opavote.com/en/code/5422866152554496
57.3.3 – Valg av valgkomite https://www.opavote.com/en/code/5883180547571712

Studentmedia

57.4.1.1 – Valg av styremedlem til SRIB https://www.opavote.com/en/code/6700570671841280
57.4.1.2 – Valg av varamedlem til SRIB sitt styre https://www.opavote.com/en/code/4751457000620032

57.4.2.1 – Valg av styremedlem til Studvest (studentmedia) https://www.opavote.com/en/code/6117807497412608
57.4.2.2 – Valg av styremedlem til Studvest (studorg/studpol) https://www.opavote.com/en/code/4997386492444672
57.4.2.3 – Valg av styremedlem til Studvest (yrkesaktiv journalist) https://www.opavote.com/en/code/6380717528317952
57.4.2.4 – Valg av varamedlemmer til Studvest sitt styre https://www.opavote.com/en/code/5340376054366208

57.4.3.1 – Valg av styremedlem til Stoff sitt styre https://www.opavote.com/en/code/6137620718419968
57.4.3.2 – Valg av varamedlem til Stoff sitt styre https://www.opavote.com/en/code/6586867989348352

57.4.4.1 – Valg av styremedlem til BSTV sitt styre https://www.opavote.com/en/code/6340175721398272
57.4.4.2 – Valg av varamedlem til BSTV sitt styre https://www.opavote.com/en/code/4603905076887552