Bli med i Velferdstinget Vest!

Som student tilknyttet Sammen kan du stille til samtlige verv som Velferdstinget Vest velger til. For å bli delegat må du stille til valg gjennom ditt lokale studentdemokrati, for eksempel Studentparlamentet ved UiB eller Studenttinget ved HVL.

Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere dem som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget Vest velger og oppnevner til.

Dersom du ønsker å stille til et verv må du fylle ut et kandidatskjema, for så å møte opp på det neste møtet i Velferdstinget Vest. De fleste verv velges på det siste møtet i høstsemesteret, vanligvis i desember. Noen andre verv velges på våren eller suppleres fortløpende gjennom året. Ditt kandidatskjema vil bli lagt ved valgdokumentet slik at delegatene i Velferdstinget Vest kan danne seg et bilde av hvem du er. Dersom det er flere personer som stiller til det sammet vervet avholder Velferdstinget Vest en avstemning.

Har du noen spørsmål om verv i Velferdstinget Vest, send mail til post@vtvest.no

Kandidatskjema

Verv som velges av Velferdstinget Vest på vårsemesterets siste møte
Leder av Velferdstinget Vest
Nestleder i Velferdstinget Vest
1 AU-medlem i Velferdstinget Vest
Verv som velges av Velferdstinget Vest på høstsemesterets siste møte
Styreleder i Sammen (partallsår)
2 Styremedlem i Sammen (partallsår)
2 Styremedlem i Sammen (oddetallsår)
5 vara Styremedlem i Sammen (rangert rekkefølge)
Nestleder i Kulturstyret
10 Styremedlem Kulturstyret
5 vara Styremedlem Kulturstyret (rangert rekkefølge)
3 Møteledelse Velferdstinget Vest
3 Kontrollkomité
5 Valgkomité
3 Prinsipprogramkomité (kun hvert 3. år)
2 Styremedlem Studvest (bakgrunn fra studentmedia)
2 Styremedlem Studvest (bakgrunn fra studentorganisasjoner eller studentpolitikk)
Styremedlem Studvest (yrkesaktiv jorunalist)
2 vara Styremedlem Studvest
2 Budsjettkomiteen (studentmedia)