Styret til Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest sitt styre har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget Vest gjennom møtevirksomhet, saksforbredende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret består av leder og nestleder som arbeider for Velferdstinget Vest på heltid, og tre frivillige styremedlemmer. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstinget Vest sitt prinsipprogram og utarbeider fra dette et eget arbeidsprogram som blir vedtatt av Velferdstinget Vest sin forsamling. Styret har møter rundt annenhver uke og hvert styremedlem har spesifikke arbeidsområder.

Helena Haldorsen
Helena HaldorsenLeder
Ingrid Borvik
Ingrid BorvikNestleder
Eskild André Aalerud
Eskild André AalerudStyremedlem fra UiB
Sjur Oskar Korsæth
Sjur Oskar KorsæthStyremedlem fra NHH
Martin Låge Hadem
Martin Låge HademStyremedlem fra UiB