Søk midler fra Velferdstinget Vest

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Medlemsinfo
 • Om organisasjonen
 • Begrunnelse for søknaden
 • Budsjett
 • Regnskap og balanse
 • Aktivitetsrapport
 • Aktivitetsplan

Dersom søknaden er mangelfull kan dette lede til at organisasjonen ikke mottar støtte.

Hva vektlegges i søknadsbehandlingen?

 • Organisasjonens aktivitetsnivå
 • Antall Sammen-studenter som engasjeres
 • Økonomistyring og driftskvalitet
 • Evne og mulighet til egeninntjening
 • Deltagelse, synlighet og samhandling med andre studentorganisasjoner
 • Søkers posisjon i det totale studentkulturbildet
 • Aktivitetsendring fra forrige søknadsperiode.
 • Organisasjonens drift sett opp mot lignende organisasjoner i art, størrelse og aktivitetsnivå.
 • Organisasjonens tilgjengelighet for Sammen-studenter.
 • Bredde i institusjonstilhørighet blant medlemsmassen og andre som benytter seg av organisasjonens tilbud.
 • Forutsigbarhet og stabilitet for søkerorganisasjonen.