Søk midler fra Velferdstinget Vest (media og idrett)

Denne siden forklarer detaljene i hvordan søknad fra idretts- og mediaorganisasjoner som søker støtte fra Velferdstinget Vest skal se ut.
For detaljer rundt hvordan selve prosessen fungerer se her.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Medlemsinfo
 • Om organisasjonen
 • Begrunnelse for søknaden
 • Budsjett
 • Regnskap og balanse
 • Aktivitetsrapport
 • Aktivitetsplan

Dersom søknaden er mangelfull kan dette lede til at organisasjonen ikke mottar støtte.

Hvordan søke?

Søknaden må fylles inn i vår mal, som du finner her, og sendes inn via vår Google-portal her.

Hva vektlegges i søknadsbehandlingen?

 • Organisasjonens aktivitetsnivå
 • Antall Sammen-studenter som engasjeres
 • Økonomistyring og driftskvalitet
 • Evne og mulighet til egeninntjening
 • Deltagelse, synlighet og samhandling med andre studentorganisasjoner
 • Søkers posisjon i det totale studentkulturbildet
 • Aktivitetsendring fra forrige søknadsperiode.
 • Organisasjonens drift sett opp mot lignende organisasjoner i art, størrelse og aktivitetsnivå.
 • Organisasjonens tilgjengelighet for Sammen-studenter.
 • Bredde i institusjonstilhørighet blant medlemsmassen og andre som benytter seg av organisasjonens tilbud.
 • Forutsigbarhet og stabilitet for søkerorganisasjonen.

Send inn søknad

Bruk de ferdige søknadsmalene våre. Enten åpne og lag en kopi av google docs versjonen av søknaden, eller last ned word versjonen.

Fyll ut i henhold til malen og søknadsreglementet, lagre som en .pdf fil og send inn søknaden ved å bruke knappen litt lengre nede på siden.