Studentidrettsrådet

Studentidrettsrådet er Velferdstinget Vest sitt organ for hallfordeling og idrettspolitikk innad i Bergen. Studentidrettsrådet bestemmer hvordan halltid skal fordeles i Sammen sine haller og fungerer som et kompetanseorgan for Velferdstinget Vest og Velferdstinget Vest sitt arbeidsutvalg i idrettspolitiske saker. Et av medlemmene i Velferdstinget Vest sitt arbeidsutvalg er også leder for Studentidrettsrådet og kan bli nådd på sir@sammen.no.

Studentidrettsrådets sammensetning
BSI (5 representanter)
NHHI (4 representanter)
BISI (3 representanter)
JIL (2 representanter)
BTSI (1 representant)
UBIL (1 representant)
Student KRIK (1 representant)
UKK (1 representant)
Medisinball (1 representant)
Sammen Trening (1 representant)
Velferdstinget Vest (1 representant)