Studentidrettsrådet

Studentidrettsrådet (SIR) er Velferdstinget Vest sitt organ som disponerer halltid i Sammens haller i ukedager mellom 14 og 22/22.30 og fordeler dette på de ulike medlemslagene. SIR brukes også som en arena for erfaringsutveksling og drøfting av idrettspolitiske saker.

Studentidrettsrådet fordeler halltiden ved hver semsterstart. I forkant av hallfordelingsmøte sender idrettslagene inn sine ønsker om halltid og det stemmes over under møtet. halltiden legges ut på nettsiden til Velferdstinget og er offentlig.

Studentidrettsrådets medlemsorganisasjoner er regulert av mandat vedtatt av Velferdstinget Vest. Hvor mange representanter hver organisasjon har er bestemt utifra organisasjonenes medlemstall. Om SIRs mandat skal endres må dette meldes inn som sak til Velferdstinget Vest, hvor SIR vil bli bedt om å komme med sin innstilling til saken.

For mindre organisasjoner som ønsker å trene i hall og ønsker fast treningstid vil det være en idè å se om det er plass i studentidrettsrådets medlemslag før det sendes forespørsel om å bli medlem. Jo flere medlemmer vi har, jo mindre halltid blir det fordelt på alle medlemslag.

Leder av Studentidrettsrådet er Ingrid Borvik
Har du spørsmål rundt studentidrett og halltid kan du sende dette leder i SIR på sir@sammen.no

Studentidrettsrådets sammensetning
BSI (6 representanter)
NHHI (5 representanter)
BISI (3 representanter)
JIL (2 representanter)
BTSI (2 representanter)
UBIL (1 representant)
Student KRIK (1 representant)
UKK (1 representant)
Medisinball (1 representant)
Sammen Trening (1 representant)
Velferdstinget Vest (1 representant)