Møtepapirer og vedtatt halltid fra møter i Studentidrettsrådet