Semesteravgiftsfordelingen i Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest fordeler hvert år en del av semesteravgiften til studentorganisasjoner på Vestlandet. Med studentorganisasjoner mener man organisasjoner som har minst 50% medlemmer som har betalt semesteravgift til Sammen.

Velferdstinget sin jobb er å prioritere de tilgjengelige midlene mellom studentidretten, studentmedia, og Kulturstyret.
Selve fordelingen skjer normalt på årets nest siste VT-møte.

Hvem kan søke om støtte?

I utgangspunktet kan alle studentorganisasjoner som holder til på Vestlandet (eller i Haugesund) søke om støtte.

Om din organisasjon tilhører region nord eller sør (Førde, Sogndal, Stord eller Haugesund) så er det en egen søknadsprosess som du finner her.

Men om din organisasjon primært tilhører Bergen, så kan du fortsette å lese nedover her.