Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til Velferdstinget Vest og er det øverste politiske dokumentet.

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet blir utarbeidet av Velferdstinget Vest sitt styre ut fra prinsipprogrammet og viser konkrete fokusområdet som skal arbeides med.

Resolusjoner

Resolusjoner er politikk vedtatt i Velferdstinget Vest. Resolusjoner kan sendes inn av alle studenter som har betalt semesteravgift til Sammen.

Styringsdokumenter

Styringsdokumentene regulerer Velferdstinget Vest og dets komiteer sin drift. I tillegg finner en reglement for semesteravgiftsfordeling her.