Politisk plattform for studentkultur- og frivillighet

Velferdstinget Vest mener at:

 • Fordelingen av semesteravgiften bestemmes av Velferdstinget Vest og en stor andel skal gå til å styrke studentfrivilligheten.
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og studieinstitusjonene skal promotere deltagelse i studentorganisasjoner.’
 • Studieinstitusjoner skal tilrettelegge for at studentorganisasjoner enkelt kan utføre sin virksomhet på campus når dette er nødvendig og relevant for dem.
 • Studentorganisasjoner skal ha god tilgang til lagringsplass.
 • Studentfrivilligheten i Bergen skal ha sin egen studentvilla.
 • Sammen skal i hovedsak ikke utføre virksomheter som kan virke konkurrerende mot studentfrivillighet. I tilfeller hvor de gjør det, skal det være klart at de enten har en annen målgruppe eller at de samarbeider med studentorganisasjoner.
 • Kulturtilbud skal ha en studentrabatt.
 • Studentorganisasjoner skal ha tilstrekkelig med lokaler til å utføre sin aktivitet. Dette ansvaret er delt mellom kommune, studieinstitusjoner og Sammen.
 • Både vertskommuner og fylkeskommune har et ansvar for å støtte studentorganisasjoner.
 • Kommuner og fylket må ha god dialog og kontakt med studentfrivilligheten, VT Vest har et naturlig ansvar for tilrettelegging.
 • Studentorganisasjoner skal få rabatt på leie av kommunalt område.
 • Krav om kurs tilknyttet blant annet skjenking skal tilpasses studentorganisasjoners særegenheter.
 • Sammen Studentliv skal ha ressurser til å kunne gjennomføre sitt oppdrag: Å legge til rette for økt studentengasjement gjennom inkluderende og bærekraftige studentorganisasjoner, på en tilfredsstillende måte.
 • Sammen Studentliv sitt tilbud til studentorganisasjoner skal være tilpasset studentorganisasjoners ønsker og behov innenfor format, innhold, tidspunkt og andre eventuelle momenter.
 • Sammen Studentliv sitt tilbud skal være godt kjent blant studentorganisasjoner, studieinstitusjoner og andre relevante aktører for studenterfrivillighet.
 • Studentidrettsorganisasjoner har behov for tilstrekkelig med halltid. Derfor skal Sammen alltid se etter muligheter til å bygge nye haller i forbindelse med andre byggeprosjekter.
 • Studentidrettsorganisasjoner skal ha mulighet til å få tilgang til kommunale idrettshaller.
 • Sammen Trening skal tilby gratis tid i haller i anledning tryouts/opptakstrening for studentidrettsorganisasjoner.