Om Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest er en sammensetning av studentdemokratiene til alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet. Vi jobber med all studentpolitikk som ikke er institusjonsspesifikk, som studentboliger, psykisk helsetilbud, helsestasjon, studentidrett og studentkultur. Velferdstinget Vest har møter ca en gang i måneden, og møtene våre er åpne for alle som har betalt semesteravgift til Sammen.

Medlemsinstitusjoner med delegatplasser i parantes
Universitetet i Bergen (9 delegater)
Høgskulen på Vestlandet (8 delegater)
Norges Handelshøyskole (3 delegater)
Handelshøyskolen BI (2 delegater)
NLA Høgskolen (2 delegater)
Fagskulen Vestland, Noroff, Fagskolen Kristiania (2 delegater)
VID, Høyskolen Kristiania, BAS, KiB, SKA (3 delegater)

Delegater

Velferdstinget Vest består i dag av 29 delegater. Formålet med Velferdstinget Vest er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot studentsamskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

Delegatene er valgt inn av de ulike medlemsinstitusjonene.

Antallet delegater justeres hver høst, og er basert på antallet studenter de ulike institusjonene har. Det totale antall delegater er alltid 29 og plassene fordeles på institusjonene via Sainte-Laguës metode.

Ønsker du kontaktinformasjon til delegatene eller noen av komiteemedlemmene? Send forespørsel til post@vtvest.no.