Møter i Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest holder møter minst en gang i måneden i studiemånedene. Alle studenter som har betalt semesteravgift til Sammen har møte-, tale- og forslagsrett.

Møtene blir vanligvis avholdt fysisk på Det Akademiske Kvarter, men på grunn av koronasituasjonen blir møtene avholdt digitalt inntil videre. Møtetidspunkt vil variere etter om møtet er fysisk eller digitalt, og på om møtet er i en helg eller en ukedag.

Ønsker du eller din organisasjon å bli tilsendt innkalling til møter i Velferdstinget Vest? Ta kontakt på post@vtvest.no.

Møteplan

Møteplanen blir vedtatt på Velferdstinget Vest sitt siste møte på høstsemesteret.

Meld inn sak

Har du en sak du ønsker at Velferdstinget Vest skal behandle? Dette kan være orienterings-, diskuterings- eller vedtaktssaker. Ved spørsmål, ta kontakt med post@vtvest.no

Møtepapirer

Møtepapirer, inkludert vedlegg, til Velferdstinget Vest sine møter er i utgangspunktet offentlig så lenge møtet er åpent.

Meld deg på møtet i god tid

Ta kontakt på post@vtvest.no om du har noen spørsmål rundt møtegjennomføringen eller egen møtedeltakelse.