Møter i Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest holder møter minst en gang i måneden i studiemånedene. Alle studenter som har betalt semesteravgift til Sammen har møte-, tale- og forslagsrett.

Møtene blir vanligvis avholdt fysisk på Studentsenteret. Møtetidspunkt ligger i kalender.

Ønsker du eller din organisasjon å bli tilsendt innkalling til møter i Velferdstinget Vest? Ta kontakt på post@vtvest.no.

Møteplan

Møteplanen blir vedtatt på Velferdstinget Vest sitt siste møte på høstsemesteret.

Meld inn sak

Har du en sak du ønsker at Velferdstinget Vest skal behandle? Dette kan være orienterings-, diskuterings- eller vedtaktssaker. Ved spørsmål, ta kontakt med post@vtvest.no

Møtepapirer

Møtepapirer, inkludert vedlegg, til Velferdstinget Vest sine møter er i utgangspunktet offentlig så lenge møtet er åpent.

Meld deg på møtet i god tid

Ta kontakt på post@vtvest.no om du har noen spørsmål rundt møtegjennomføringen eller egen møtedeltakelse.