Vår 2023

MøteNr Dato Kommentar
VT 01/23 Lørdag 04. februar  
VT 02/23 Lørdag 18. mars  
VT 03/23 Lørdag 22. april  
VT 04/23 Lørdag 20. mai Valgmøte

Høst 2023

MøteNr Dato Kommentar
VT 05/22 Lørdag 09. september  
VT 06/22 Lørdag 14. oktober  
Budsjettmøte Lørdag 11. november  
VT 07/22 Lørdag 09. desember Valgmøte