Vår 2023

MøteNr Dato Kommentar
VT 01/23 Lørdag 04. februar
VT 02/23 Lørdag 18. mars
VT 03/23 Lørdag 22. april
VT 04/23 Lørdag 20. mai Valgmøte

Høst 2023

MøteNr Dato Kommentar
VT 05/23 Lørdag 09. september
VT 06/23 Lørdag 28. oktober Budsjettmøte
VT 07/23 Lørdag 09. desember Valgmøte