Vår 2021

MøteNr Dato Kommentar
VT01/21 Lørdag 06. februar Digitalt
VT02/21 Torsdag 04. mars Digitalt
VT03/21 Lørdag 20. mars Digitalt
VT04/21 Torsdag 8. april Avlyst
VT05/21 Lørdag 29. mai Valgmøte

Høst 2021

MøteNr Dato Kommentar
VT06/21 Lørdag 04. september Fysisk
VT07/21 Lørdag 07. oktober Digitalt
VT08/21 Lørdag 04. desember Fysisk, valgmøte