Vår 2022

MøteNr Dato Kommentar
VT 01/22 Lørdag 12. februar
VT 02/22 Lørdag 12. mars
VT 03/22 Torsdag 07. april
VT 04/22 Fredag 13. mai Valgmøte

Høst 2022

MøteNr Dato Kommentar
VT 05/22 Lørdag 10. september
VT 06/22 Lørdag 15. oktober
VT 07/22 Lørdag 03. desember Valgmøte