Vår 2024

Møte Dato Kommentar
VT 01/24 Lørdag 10. februar
VT 02/24 Lørdag 13. april
VT 03/24 Lørdag 25. mai Valgmøte

Høst 2024

Møte Dato Kommentar
VT 04/24 Lørdag 14. september
VT 05/24 Lørdag 02. november Budsjettmøte
VT 06/24 Lørdag 30. november Valgmøte