Kulturstyret

Kulturstyret er Velferdstinget Vest sitt utøvende organ for kulturpolitikk i Bergen. Kulturstyret bevilger årlig støtte til studentorganisasjoner i Bergen. Våre støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også saksforberedende organ i kulturpolitiske spørsmål. Vi skal bidra til å styrke den kulturelle aktiviteten og det sosiale tilbudet til bergensstudenter tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet – Sammen.

Som kompetanseorgan arrangerer Kulturstyret også jevnlige kurs, og kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner. Vi kan også tilby kontor og øvingsrom.

Denne siden er under arbeid.
kulturstyret@kulturstyret.no

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer søknadsprosessen? Når får vi svar? Hva kan vi søke midler om? Se vanlige spørsmål vi ofte får her.

Søke midler

Ønsker din organisasjon å søke midler fra Kulturstyret? Gjør det her.

Tildelingsprotokoller

Ønsker du oversikt over hvor mye din organisasjon eller andre organisasjoner har fått tildelt tidligere? Se alle tildelingsprotokoller her.

Registrerte organisasjoner

Oversikt over Kulturstyrets registrerte organisasjoner.

Kontakt oss

Vi er også tilgjengelig på facebook, instagram og twitter.