Søk støtte fra Kulturstyret

Årlig deler Kulturstyret ut rundt 1,5 millioner av semesteravgiften til studentorganisasjoner og studentkultur i Bergen. Midlene skal deles ut slik at de skaper best mulig studentkultur for flest mulig av Sammen-studentene i Bergen.

For å kunne søke støtte fra Kulturstyret må man først være registrert. Om du ikke alt er registrert så søk om det her.

Du trenger ikke vente på å bli godkjent før du sender inn søknad om midler, så det er bare å søke om medlemsskap og støtte samme dag, så kan vi behandle begge søknadene på samme møte.

Sjekkliste for søknaden din:
Forside:
Last ned og fyll ut søknadsforsiden
Søknadstekst:
Skriv en god søknadstekst, slik at vi forstår hvem dere er, hva dere driver med, og hvorfor dere bør få støtte
Budsjett:
Ha et godt budsjett som viser hvordan dere tenker å bruke pengene
Regnskap:
Inkluder regnskapet fra fjoråret slik at vi ser hvordan dere brukte pengene i fjor. Det er særlig viktig at vi kan se hvor tidligere tildelte midler er brukt.
Balanse:
Balansen skal vise hva organisasjonen eier, både midler på konto samt eiendeler.
Handlingsplan:
Vi vil vite hvilke aktiviteter som ble avholdt i forrige søknadsperiode, og hva dere planlegger i neste periode.
Vedtekter:
Vi trenger også statuttene/vedtektene til organisasjonen. Merk av vi krever en paragraf som sier noe om hva som skjer med midlene ved en eventuell oppløsning av organisasjonen.
Send inn søknad:
Samle alle vedlegg i en .pdf med søknadsforsiden som forside. Vedtekter lastes opp som et eget dokument. Fyll ut skjema og send inn.

Søk om driftsstøtte


Søk driftsstøtte

Driftsstøtte kan man søke om hvert år.
Driftstøtte gjelder tilskudd til organisasjonens ordinære drift, og krav som stilles ligger i Kulturstyrets reglement for tildeling

Søknadsfristen er 15. februar.

Søk om prosjektstøtte


Søk prosjektstøtte

Prosjektstøtte er støtte til arrangementer som skiller seg vesentlig fra ordinær drift i organisasjonen, og kan maks arrangeres to ganger før dette må anses som ordinær drift. Søknaden må være KS i hende innen rimelig tid før arrangementet gjennomføres.

I forbindelse med en søknad om prosjektstøtte er det mulig å søke om underskuddsgaranti, som innebærer at Kulturstyret skal garantere for et potensielt underskudd opp til et vedtatt beløp. All støtte krever at organisasjonen er registrert i Kulturstyret. Det er også mulig å argumentere i søknadsteksten om en ekstra oppstartstøtte, første gang organisasjonen søker om midler.

Informasjon om prosessen videre etter innsendt søknad

Søknad behandles på et KS-møte