Samarbeidspartnere og tilknyttede organ

Utover delegatene og komiteene i Velferdstinget Vest velger forsamlingen også til andre styreverv i studentmiljøet. Ønsker du mer informasjon om de spesifikke vervene, ta kontakt på post@vtvest.no

Sammen-styret

Sammen styret er styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og består av ti medlemmer, hvorav fem av disse, inkludert styreleder, er studenter. Studentrepresentantene blir valgt av Velferdstinget Vest sin forsamling på det siste møtet på høstsemesteret. For å lese mer om Sammen-styret kan en se HER.

Studvest-styret

Studvest er en studentavis som kommer ut i Bergen og dekker alle de bergensbaserte utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Velferdstinget Vest er formell eier og utgiver av Studvest, men Studvest har selv uavhengig redaksjonelt ansvar for innholdet. Velferdstinget Vest velger fem av 7 medlemmer i Studvest-styret, fra tre ulike kategorier.

Styret i Studentradioen i Bergen

Studentradioen i Bergen er Bergens eldste lokalraio og ble startet i 1982. De sender reklamefri radio av og for studenter 24 timer i døgnet, 365 dager i året på FM 107,8 Mhz, DAB og på nettradio. Velferdstinget Vest velger to styrerepresentanter.

STOFF-styret

STOFF ble startet tidlig i 2015 og består av studenter fra hele student-Bergen som jobber frivillig og ulønnet som jorunalister, fotografer og grafikere. Avisen satser på dyptgående, modig og kreativ journalistikk innenfor kultur og samfunn. Velferdstinget Vest velger et styremedlem til STOFF-styret.

Styret i Bergen Student-TV

Bergen Student-TV (BSTV) er et fjernsynsproduksjonsselskap for og av studenter ved de ulike utdanningsinsitusjonene i Bergen. Velferdstinget Vest velger et styremedlem til styret i Bergen Student-TV.

Kontrollkomiteen
Anna-Emilie Hagen (HVL)
Ole Svendsen (NHH)
Ledig plass
Valgkomiteen
Aron Hagos (UiB)
Vegard Enerstvedt (NHH)
Jeron Joseph (UiB)
Møteledelsen
Gard Aasmund Skulstad Johanson
Kristoffer Eik
Marie Charlotte Moilanen Kettunen
Budsjettkomiteen
Ida Lutro (UiB)
Oda Røhme Sivertsen (NHH)
Ledig plass (HVL)
Ledig plass (BI)
Ledig plass (øvrige)
Prinsipprogramkomiteen
asd
asd
Integreringspriskomiteen
asd
asd
Promoteringskomiteen
asd
asd
asd
Arrangementskomiteen
asd
asd
asd