Historiske tildelinger av semesteravgitsmidler

Søkerorganisasjon Tildeling
BIA 500 000,-
BSI 700 000,-
BTSI 200 000,-
NHHI 780 000,-
Idretten totalt sett: 2 180 000,-
BSTV 135 000,-
K7 Bulletin 115 000,-
SRiB 720 000,-
Stoff 275 000,-
Studvest 845 000,-
Media totalt sett: 2 090 000,-
Kulturstyret 2 700 000,-
Totalsum fordelt: 6 970 000,-