Historiske tildelinger av semesteravgitsmidler

Søkerorganisasjon Tildeling
Bergen Challenge 95 000,-
BISI 460 000,-
BSI 200 000,-
BSTV 90 000,-
BTSI 170 000,-
Jussformidlingen 90 000,-
Kulturstyret 2 267 052,-
NHHI 780 000,-
SRiB 620 000,-
Stoff 200 000,-
Studentersamfunnet 200 000,-
Studvest 710 000,-
Økonomiformidlingen 100 000,-
Totalsum til fordeling 5 982 052,-