Delegater

Velferdstinget Vest består av 36 delegater valgt inn av de ulike medlemsinstitusjonene.

Antallet delegater justeres hver høst, og er basert på antallet studenter de ulike institusjonene har. Hver institusjon får en delagatplass per 1500 medlem.

Komiteer

I tillegg til delegater er det en rekke komiteer som utfyller viktige roller i Velferdstinget Vest sitt praktiske og politiske arbeid.

Ønsker du kontaktinformasjon til delegatene eller noen av komiteemedlemmene? Send forespørsel til post@vtvest.no.

Medlemsinstitusjoner med delegatplasser i parantes
Universitetet i Bergen (12 delegater)
Høgskulen på Vestlandet (9 delegater)
Norges Handelshøyskole (3 delegater)
Handelshøyskolen BI (2 delegater)
NLA Høgskolen (2 delegater)
Fagskolene i Hordaland (1 delegat)
VID Vitenskapelige høgskole (1 delegat)
Høyskolen Kristiania (1 delegat)
Fagskolen Kristiania (1 delegat)
Noroff (1 delegat)
Bergen Arkitekthøgskule (1 delegat)
Kunstskolen i Bergen (1 delegat)
Skrivekunstakademiet (1 delegat)
Kontrollkomiteen
Anna-Emilie Hagen (HVL)
Ole Svendsen (NHH)
Ledig plass
Valgkomiteen
Aron Hagos (UiB)
Vegard Enerstvedt (NHH)
Jeron Joseph (UiB)
Møteledelsen
Gard Aasmund Skulstad Johanson
Kristoffer Eik
Marie Charlotte Moilanen Kettunen
Budsjettkomiteen
Ida Lutro (UiB)
Oda Røhme Sivertsen (NHH)
Ledig plass (HVL)
Ledig plass (BI)
Ledig plass (øvrige)
Prinsipprogramkomiteen
asd
asd
Integreringspriskomiteen
asd
asd
Promoteringskomiteen
asd
asd
asd
Arrangementskomiteen
asd
asd
asd