Søk om semesteravgiftsmidler fra Velferdstinget Vest

Fristen for å sende inn søknad er 1. september. Det er kun registrerte organisasjoner som kan søke om semesteravgiftsmidler.
Om din organisasjon ikke er registrert men ønsker å bli det, ta kontakt på post@vtvest.no

Les mer om søknadsprosessen og hva en søknad skal inneholde HER.

Rapporteringsplikt

Som søkerorganisasjon må du sende inn rapport for både vårsemesteret og høstsemesteret.

Forside til bruk i søknaden

Registrerte søkerorganisasjoner
Bergen Challenge
BISI
BSI
BSTV
BTSI
Jussformidlingen
Kulturstyret
NHHI
SRiB
Stoff
Studentersamfunnet
Studvest
Økonomiformidlingen