Tildeling av semesteravgift for 2022

Søkerorganisasjon Tildeling
Bergen Challenge 95 000,-
BISI 400 000,-
BSI 720 000,-
BSTV 110 000,-
BTSI 200 000,-
Jussformidlingen 90 000,-
Kulturstyret 1 802 830,-
NHHI 700 000,-
SRiB 600 000,-
Stoff 180 500,-
Studentersamfunnet 200 000,-
Studvest 700 000,-
Økonomiformidlingen 95 500,-
Totalsum til fordeling 5 893 830,-