Tildeling av semesteravgift for 2021

Søkerorganisasjon Tildeling
BISI 357 846,-
BSI 722 519,-
BSTV 130 000,-
BTSI 175 000,-
Jussformidlingen 115 000,-
Kulturstyret 1 788 065,-
NHHI 620 000,-
SRiB 600 000,-
Stoff 200 000,-
Studentersamfunnet 200 000,-
Studvest 700 000,-
Økonomiformidlingen 89 000,-
Totalsum til fordeling 5 697 430,-

Innstilling

Budsjettkomiteens innstillinger

Søknader

Innsendte søknader & vedtekter

Rapporter

Rapporter fra søkerorganisasjoner

Tildelinger

Historiske tildelinger