Pressemelding om budsjettprosessen og BSI

I møtet VT 06/22 15. oktober ble det tatt opp en eventueltsak angående en søkerorganisasjon (BSI) til VTs budsjettmøte (BSV) hvor søkerorganisasjonens søknad ikke var tilstrekkelig til å være godkjent. Det ble diskutert hvordan VT Vest best skulle håndtere situasjonen og flere muligheterble diskutert, men en usikkerhet besto etter møtet.Etter å ha vurdert tilbakemeldinger