Organisatorisk

Høring om endringer i semesteravgiftfordelingen

Dette notatet inneholder informasjon om en eventuell endring i semesteravgiftstildelingen, samt informasjon om hvordan prosessen fremover vil være. Endringene som beskrives i denne prosessen angår VT Vests budsjettmøte (BSV).

By |January 16th, 2023|Nyheter, Organisatorisk, Politikk|Comments Off on Høring om endringer i semesteravgiftfordelingen

Pressemelding om budsjettprosessen og BSI

I møtet VT 06/22 15. oktober ble det tatt opp en eventueltsak angående en søkerorganisasjon (BSI) til VTs budsjettmøte (BSV) hvor søkerorganisasjonens søknad ikke var tilstrekkelig til å være godkjent. Det ble diskutert hvordan VT Vest best skulle håndtere situasjonen og flere muligheterble diskutert, men en usikkerhet besto etter møtet.Etter å ha vurdert tilbakemeldinger

By |October 17th, 2022|Organisatorisk, Region Bergen|Comments Off on Pressemelding om budsjettprosessen og BSI
Go to Top