Valg av leder

Leder er en del av Velferdstinget sitt arbeidsutvalg, og jobber fulltid på VT-kontoret på studentsenteret i Bergen.De formelle arbeidsoppgavene til leder er politikk, mediehåndtering og nasjonalt og lokalt samarbeid. I tillegg har leder det øverste økonomiske ansvaret og har personalansvar for arbeidsutvalget. Leder har også ansvar for å følge opp utvalgte Sammen-avdelinger. Vervet er et honorert fulltidsverv, og varer fra 1.juli 2022 til 30.juni 2023. Lederen til arbeidsutvalget er forventet å utvise god rolleforståelse og samarbeide med medlemslagene sine.

Arbeidsoppgaver:

 • Politisk arbeid

 • Medieansvar

 • Nasjonalt og lokalt samarbeid

 • Ansvar for arbeidsmiljø og økonomi

 • Oppfølging av utvalgte Sammen avdelinger

Valg av nestleder Nestleder er en del av Velferdstinget sitt arbeidsutvalg, og jobber fulltid på VT-kontoret på studentsenteret. Blant arbeidsoppgavene til nestleder er medlemspleie, oppfølging av regionene, budsjettprosessen og administrative arbeidsoppgaver. Nestleder har også ansvar for å følge opp utvalgte Sammen-avdelinger. Vervet er et honorert fulltidsverv, og varer fra 1.juli 2022 til 30.juni 2023. Nestlederen til arbeidsutvalget er forventet å være en god organisator og sørge for god kommunikasjon med medlemslagene sine

Arbeidsoppgaver:

 • Medlemspleie

 • Promotering av kampanjer

 • Oppfølging av regionene

 • Organisatoriske oppgaver

 • Oppfølging av utvalgte Sammen-avdelinger

Valg av et tredje AU-medlem

Det tredje medlemmer av arbeidsutvalget er et nytt verv. Det tredje AU-medlemmer erstatter det som tidligere har vært styret og vil ta ansvar for den daglige driften av Kulturstyret. Det tredje AU-medlemmet skal jobbe 25% av et fulltidsverv, og honoreres deretter. Vervet varer fra 1. Juni 2022 til 30 juni 2023 og arbeidssete er på Studentsenteret sammen med resten av AU.

 • Følge opp studentorganisasjonene på Vestlandet

 • Organisatoriske oppgaver

 • Oppfølging av Studentkulturen

 • Initiativtaker