Bergen studentvelforening

Velferdstinget Vest fordeler hvert år en del av semesteravgiften til studentorganisasjoner på Vestlandet. I Bergen blir midlene delt ut av Bergen Studentvelforening som er en forsamling bestående av representanter fra de ulike studiestedene i Bergen. For driftsåret 2021 ble det fordelt 5 697 430 kroner til studentorganisasjoner i Bergen. Midlene blir fordelt på budsjettmøtet til Bergen studentvelforening som blir avholdt i november hvert år.

Blant søkerorganisasjonene er også Kulturstyret, som er et eget organ i Velferdstinget Vest som tildeler midler til mindre studentkulturorganisasjoner og prosjekter.

Per i dag består BSV av 33 delegater. 12 fra UiB, 6 fra HVL, 3 fra NHH, 2 fra BI, 2 fra NLA, 1 fra FiH, 1 fra VID, 1 fra HKB, 1 fra FKB, 1 fra Noroff, 1 fra BAS, 1 fra KiB, og 1 fra SKA.
Alle institusjonene får 1 delegat per 1500 påbegynte student med tilhørighet til Bergen.

Om semesteravgiften

Hvert semester betaler alle studentene ved institusjoner tilknyttet Sammen semesteravgift for å få lov til å gå opp til eksamen. Semesteravgiften går til fire forskjellige hovedområder:

Litt av semesteravgiften brukes på å dekke kostnadene det koster å ha 2 fulltids studentpolitikere i VTs Arbeidsutvalg, samt 40% organisasjonskonsulent.

Størstedelen av semesteravgiften går derimot direkte ut igjen til studentorganisasjoner. For studentorganisasjoner i Bergen er det Bergen Studentvelforening som deler ut pengene på sitt budsjettmøte i november. For regionene er det en tilsvarende modell som deler ut til egne.

En del av semesteravgiften er øremerket Sammen Psykisk Helse, for å sikre at Studenter har tilgang på gratis psykologjelp.

Og 34,- kroner av din semesteravgift går til NSO som jobber for alle studenter i hele Norge.