Bergen studentvelforening

Velferdstinget Vest fordeler hvert år en del av semesteravgiften til studentorganisasjoner på Vestlandet. I Bergen blir midlene delt ut av Bergen Studentvelforening som er en forsamling bestående av representanter fra de ulike studiestedene i Bergen. For driftsåret 2020 ble det fordelt 5 615 000 kroner til studenterorganisasjoner i Bergen. Midlene blir fordelt på budsjettmøtet til Bergen studentvelforening som blir avholdt i november hvert år.

Blant søkerorganisasjonene er også Kulturstyret, som er et eget organ i Velferdstinget Vest som tildeler midler til mindre studentkulturorganisasjoner og prosjekter.

// Organisasjoner som søker eller har fått tildelt semesteravgiftsmidler finner mer informasjon på DENNE SIDEN.

Hvert semester betaler alle studentene ved institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet semesteravgift for å få lov til å gå opp til eksamen. Semesteravgiften går til fire forskjellige hovedområder:

–  Velferdstinget Vest

–  Tildeling til andre organisasjoner

–  Sammen Helse og Rådgivning

–  Driftstilskudd til Norsk studentorganisasjon (NSO)

Velferdstinget

Velferdstinget mottar selv en liten del av semesteravgiften. Disse midlene går blant annet til å lønne to heltidsansatte tillitsvalgte og drifte Velferdstingets politiske virksomhet og møtevirksomhet. Velferdstinget tildeler også en god del penger til andre organisasjoner.

Tildeling til andre organisasjoner

Velferdstinget fordeler hver år en del av semesteravgifta til studentorganisasjoner i Bergen. For driftsåret 2016 ble det fordelt 5 900 000 kr (inkludert drift av Velferdstinget selv). Midlene blir fordelt på budsjettmøtet i Velferdstinget som blir avholdt i november måned hvert år. Blant søkerorganisasjonene er også Kulturstyret, som er et eget organ i Velferdstinget i Bergen som tildeler av midler til studentkulturorganisasjoner og -prosjekter.

SAMMEN Helse og veiledning

Sammen Helse og veiledning er den delen av Sammen som tilbyr studentene helse og veiledningstjenester. Et av de viktigste satsingsområdene er Studentenes psykiske helseteneste som tilbyr gratis psykologtenester til alle Sammen-studenter. Les meir om de tilbudene Sammen Helse og veiledning har på Sammen sine nettsider: Sammen Helse | Sammen Rådgivning

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Studentar frå institusjonane som er medlem i NSO betalar ein del av semesteravgifta, 32 kr semesteret, i medlemsavgift per student. Kven som er medlem finn du her: NSOs medlemslag i Hordaland