Arbeidsutvalget til Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest sitt arbeidsutvalg har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget Vest gjennom møtevirksomhet, saksforbredende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder som arbeider for Velferdstinget Vest på heltid, og et AU-medlem på 25% Arbeidsutvalget baserer sitt arbeid på Velferdstinget Vest sitt prinsipprogram og utarbeider fra dette et eget arbeidsprogram som blir vedtatt av Velferdstinget Vest sin forsamling. Arbeidsutvalget har møter rundt annenhver uke og hvert styremedlem har spesifikke arbeidsområder.

Ida Steinsland LutroLeder
Sjur SelsvikNestleder
Øyvind Nesdal BirkelandAU-medlem