Arbeidsprogram 2021-2022

Bolig

 • Styret skal arbeide for å øke dekningsgraden av studentboliger skal nå 20%.
 • Styret skal arbeide for at Sammens boliger bygges med hensyn til miljøkrav.
 • Styret skal sikre at Sammens bygg er universelt utformet og tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Styret skal sikre at Sammen oppgraderer sine bygg der dette er nøvendig istedet for å bygge nytt.
 • Styret skal i samarbeid med Sammen arbeide for å fremme informasjon om studenters rettigheter på det private markedet, og tilby veiledning der det trengs.
 • VT skal arbeide for at studenter som drar på utveksling har en plass å oppbevare saker i løpet av perioden.
 • Styret skal arbeider for at studenter med bopel hos Sammen skal være garantert ny bopel ved retur fra utveksling.

Helse

 • Styret skal styrke studenters pyskiske helsetilbud i hele regionen.
 • Styret skal arbeide for et billigere tannhelsetilbud for studenter.
 • Styret skal arbeide for å etablere et tilbud om selvtesting av kjønnssykdommer for studenter.
 • Styret skal arbeide for å utvide og forbedre helsetilbudet i hele regionen.
 • Styret skal arbeide for å tilgjengeliggjøre sanitetsprodukter for studenter ved institusjonene og Sammen sine lokaler.
 • Styret skal arbeide for å øke synligheten til Sammens helsefond.
 • Styret skal jobbe for at alle relevante psykiske helsetilbud for studenter på Vestlandet blir godt kjent.

Mat og drikke

 • Styret skal følge opp arbeidet med matrådet.
 • Styret skal arbeide for at kaffeavtalen skal gjelde utenom Sammens åpningstider.
 • Styret skal arbeide for å etablere automater med snacks og drikke på alle campus.
 • Styret skal arbeide for at Sammen skal ha et enkelt og billig alternativ til det eksisterende mattilbudet.
 • Styret skal arbeide for at Sammen skal redusere bruken av engangsplast og resirkulere avfall.

Studentmobilitet

 • Styret skal arbeide for å innføre studenrabatt på enkeltbilletter hos Skyss og for flere bussavganger i regionen.
 • Styret skal arbeide for et utvidet tilbud av fremkomstmiddel i alle regionene.
 • Styret skal arbeide opp mot Skyss om nattavganger for bybanen under fadderuken.

Idrett, Kultur og frivillighet

 • Styret skal arbeide for å få et samarbeid mellom Bergen kommune og Sammen om økt halltid for studentidrettslagene.
 • Styret skal arbeide for studentrabatt på kulturtilbud slik som teater, kino, konserter m.m.
 • Styret skal samarbeide med vertskommuner om å legge til rette for at studenter har tilstrekkelig med lokaler til kulturaktiviteter.
 • Styret skal arbeide for at studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å ta del i et fullverdig kulturtilbud.
 • Styret skal arbeide for at Sammen tilgjengeliggjør verktøy og annet utstyr studenter kan låne.

Studentforankring

 • Styret skal sørge for at studentene blir ivaretatt i kommunale planer i hele regionen.
 • Styret skal arbeide for å få etablert studentmelding i alle kommunene, samt følge opp de som allerede er vedtatt.
 • Styret skal sammen med fadderstyrene, utdanningsinstitusjonene og Sammen sikre at fadderuken gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til studentenes behov.

Internpolitisk

 • Styret skal gjennomgå strukturen i Velferdstinget Vest og Bergen Studentvelforening i henhold til rapporten om fusjon.
 • Styret skal være synlig og relevante i media.
 • Styret skal øke kunnskapsnivået om Velferdstinget Vest blant studenter og studentdemokratiene.
 • Styret skal besøke all studiestedene i hver periode dersom det lar seg gjøre.

Samarbeid

 • Styret skal samarbeide med NSO om å øke antall studieplasser på Vestlandet, samt øke antall fagskoleplasser i tråd med næringslivets behov.
 • Styret skal samarbeide med NSO om økt studentfinansiering.
 • Styret skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene om å tilrettelegge for at kronisk syke kan fullføre studiene.
 • Styret skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene om å fortsette å utbedre tilrettelegging studiene for gravide og studenter med barn.