4 desember er det valgmøte i Velferdstinget Vest!

Her skal vi velge blant annet 2 styremedlemmer til Sammen og leder og nestleder til Kulturstyret. Frist til å sende inn kandidatskjema for å bli vurdert av valgkomiteen er 12. november, 23:59. Link til kandidatskjema finner du her.

Kulturstyret trenger i tillegg 10 styremedlemmer, hvor 2 stk velges for 2 år og de resterende 8 for 1 år. Som styremedlem i Kulturstyret er du med på dele ut driftsmidler og prosjektmidler til studentkulturen i Bergen. Har du spørsmål om vervene? Ta kontakt med leder@kulturstyret.no

Vi skal også supplere inn et ekstra styremedlem i Velferdstinget Vest for et halvt år.

I tillegg er det en rekke interne verv i Velferdstinget Vest som står for tur. Høres møteledelse, kontrollkomitè eller valgkomitè ut som noe for deg? 

Som en del av møteledelsen til Velferdstinget vil du enten være møteleder eller protokollfører under Velferdstingsmøtene. Dette vervet honoreres med 1000 kr per møte.

Som kontrollkomitèmedlem har du ansvar for å kontrollere at de vedtak og valg som Velferdstinget Vest fatter, eller tidligere har fattet, skjer i henhold til Velferdstinget Vest sine vedtekter. Kontrollkomiteen består av inntil tre medlemmer, og tre varaer, valgt av Velferdstinget Vest. Kontrollkomitè er honorert med 500 kr per møte.

Valgkomiteen består av 5 representanter og har ansvar for å instille til styremedlemmer i Sammen, lederverv i Kulturstyret og arbeidsutvalget og styret til Velferdstinget Vest ved valg og suppleringsvalg. Valgkomiteen velges for ett år.

Det er i tillegg valg til styremedlemmer i Studvest, Studentradioen, Stoff og BSTV.